Jak koupit pozemek v Thajsku

Podle thajských zákonů není možné, aby cizinec vlastnil půdu. Pokud cizinec chce koupit pozemek v Thajsku a postavit si dům, vilu nebo začít podnikatelský záměr, tak má 2 možnosti:

  1. Založí thajskou společnost s ručením omezením a pomocí takovéto společnosti může pak kupovat půdu a domy, využívat je, přeprodávat, dělit, stavět a realizovat operace v případě dědictví a darování jiné společnosti.
  2. Pronajme si pozemek na dobu 30 let s možností dvojího prodloužení po 30 letech (celkem 90 let). Cizinci je dáno předkupní právo při změnách vlastnictví půdy v budoucnosti. Uživatelská doba pozemku a doba na něm po dobu 90 let, což je více než 3 generace je více než dost dostatečná.

 

Více informací o zmíněných možnostech naleznete v článku Jak koupit dům v Thajsku.

 

Listiny, které prokazují zákonný nárok na vlastnictví půdy

V Thajsku je mnoho různých právních listin, které jsou používané jako důkaz vlastnictví nemovitosti nebo dokládající práva k nim. Nicméně doporučujeme jen 3 typy, které jsou nebezpečnější a nejprůhlednější. Zde jsou listiny vysvětlené v pořadí důležitosti od nejmenší k nejvyší.

 

NorSor3Nor Sor Sam - Certifikát o užívání

Podobný jako Potvrzený certifikát o užívání, kromě toho že nebyly ještě provedeny všechny formality k potvrzení užívacího práva. Před jakýmkoliv převodem musí být provedeno oznámení o tomto úmyslu, musí být odesláno a 30 dnů zveřejněno. Až poté lze zaregistrovat jakoukoliv změnu stavu vztahu k půdě. Nedoporučujeme nákup půdy jen na základě této listiny.

 

 

nor_sor_sam_korNor Sor Sam Kor - Potvrzený certifikát o užívání

Ten potvrzuje, že osoba v něm uvedená má ověřené užívací právo k půdě. Znamená že všechny podmínky pro vydání Chanotu - Dokladu o vlastnictví byly splněny, ale vydání Chanotu není provedeno. Půdu je možno prodat, pronajmout, použít jako hypotéku, zástavu atd. Držitel tohoto certifikátu nemůže tuto půdu nechat "ležet ladem" více než 12 let. Chanote a Nor Sor Sam Kor jsou jediné listiny, které registrují vlastnické právo nebo nájem a opatrný cizinec by neměl jiné akceptovat.

 


chanotte_nor_sor_4Chanote - Doklad o vlastnictví

Je certifikát o vlastnictví půdy. Osoba, jejíž jméno je v něm uvedeno má zákonné právo k půdě a může ho použít jako doklad pro státní orgány. Byl vydán po zaměření hranic nemovitosti systémem GPS, což je velice přesná metoda. Bude ale trvat velmi dlouho než Land Department zajistí pokrytí celého Thajska touto metodou a těmito certifikáty. Je to nejbezpečnější právní listina a je vysoce doporučovaná.

 

 

Při setkání s jakoukoliv právní listinou si dobře prohlédněte originály včetně všech potvrzení a doložek. Přesvědčte se o pravém vlastníku nemovitosti a pořiďte si věrné překlady. Ujistěte se, že na pozemku neváznou žádná břemena a že není předmětem veřejného zájmu.

Rychlý kontakt

Česko
info@thajskoreality.cz
Telephone: +420 774 083 660
 
 
Thajsko, Pattaya
info@thajskoreality.cz
Telephone: +66 903 916 520
Fax: +66 38 414 515
 
 

Site Login